top of page

rescue for cat with fip

marcin franek

Fundraiser

30 Sept 2022

A few words from the Fundraiser

September 29, 2022 we heard the verdict - our cat fell ill with FIP. It is a deadly disease, the kitten has one week to live. In the veterinary clinic, we heard that there is no registered medicine for this in Poland. We received information from a local group about a medicine called GS-441524 from CureFIP and we would like to order a full therapy, it has a very high effectiveness in treating this disease.

 

FIP is a deadly disease that in a few days made our exuberant 2-year-old female cat depressed, deprived of the will to play. She also stopped eating. We do not agree with the departure of a member of our family, we want to heal her so that she can enjoy a long life full of mischief and games.

 

Medical history:

- September 26, 2022 1st visit to the vet - the cat is depressed, eats little, has a high fever. First diagnosis - suspected herpesvirus recurrence. Blood was taken for tests and prescribed anti-virus and anti-fever medication.

- 27/09/2022 2nd visit - the fever has decreased but is still elevated. Leukemia was ruled out, blood results were very good.

- 28/09/2022 3rd visit - after drinking water the kitten vomits, does not eat anything. She got a drip. Body temperature below normal.

- 29/09/2022 4th visit - the cat is still depressed, her body temperature is slightly below normal. She got a drip. Fluid was withdrawn from the cat's abdominal cavity. The liquid turned out to be yellow. Diagnosis - FIP ... We heard that there is no cure for this in Poland. We learned about the existence of GS-441524. The same day, we found a person from the area who was finishing the treatment of his cat suffering from FIP and could give us 1 vial of this preparation. We did the first injection.

- 30/09/2022 The kitten is in a stable condition. We are waiting for the situation to develop. At the moment we have a dose of GS-441524 only until 04/10/2022. Full treatment takes 3 months

 

29.09.2022r. usłyszeliśmy wyrok - nasz kot zachorował na FIP. Jest to śmiertelna choroba, kotkowi został tydzień życia. W klinice weterynaryjnej usłyszeliśmy, że w Polsce nie ma na to zarejestrowanego lekarstwa. Dotarliśmy o preparatu o nazwie GS-441524 od CureFIP i chcielibyśmy zamówić pełną terapię, ma bardzo wysoką skuteczność w leczeniu tej choroby.

 

FIP to śmiertelna choroba, która w kilka dni sprawiła, że nasza żywiołowa 2-letnia kotka stała się osowiała, pozbawiona chęci do zabawy, przestała jeść. Nie godzimy się na odejście członka naszej rodziny, chcemy ją wyleczyć żeby mogła cieszyć się jeszcze długim życiem pełnym psot i zabaw.

 

Historia choroby: - 26.09.2022r. 1 wizyta u weterynarza - kot jest osowiały, mało je, ma wysoką gorączkę. Pierwsza diagnoza - podejrzenie nawrotu herpesvirusa. Została pobrana krew do badań, przepisany lek przeciw wirusowi i przeciw gorączce.. - 27.09.2022r. 2 wizyta - gorączka spadła ale dalej jest podwyższona. Została wykluczona białaczka, wyniki krwi bardzo dobre. - 28.09.2022r. 3 wizyta - po napiciu się wody kotka wymiotuje, nic nie je. Dostała kroplówkę. Temperatura ciała poniżej normy. - 29.09.2022r. 4 wizyta - kotka jest dalej osowiała, temperatura ciała lekko poniżej normy. Dostała kroplówkę. Został pobrany płyn z jamy brzusznej kota. Płyn okazał się być żółty. Diagnoza - FIP... Usłyszeliśmy, że w Polsce nie ma na to lekarstwa. Dowiedzieliśmy się o istnieniu GS-441524. Jeszcze tego samego dnia odszukaliśmy osobę z okolicy, która kończy terapię swojego kota chorego na FIP i mogła przekazać nam 1 fiolkę tego preparatu. Zrobiliśmy pierwszy zastrzyk. - 30.09.2022r. Kotka jest w stabilnym stanie. Czekamy na rozwój sytuacji. Na tą chwilę mamy dawkę GS-441524 tylko do 04.10.2022r. Pełne leczenie trwa 3 miesiące.

Facebook Share
Twitter Share
Linkedin Share

€0

raised out of €1,540

0 people have donated to this

Facebook Share
Twitter Share
Linkedin Share
bottom of page